Tháp Giải Nhiệt Tròn TASHIN TSC 40RT Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA Tháp Giải Nhiệt Tròn TASHIN TSC 70RT Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA Tháp Giải Nhiệt TASHIN Trường Phát VINA 1 Tháp Giải Nhiệt Tròn TASHIN TSC 800RT Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA Tháp Giải Nhiệt Tròn TASHIN TSC 3RT Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA Cấu Tạo Tháp Giải Nhiệt Nước Công Nghiệp Cooling Tower Công Ty Trường Phát VINA 1 Tháp Giải Nhiệt Tròn TASHIN TSH-150~350 Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA Tháp Giải Nhiệt Nước Công Nghiệp TASHIN Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA Tháp Giải Nhiệt Gỗ TASHIN TSM 500 Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA Tháp Giải Nhiệt Vuông TASHIN TSB 175 Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA Đầu Phun Nhựa Tháp Giải Nhiệt Nước Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA Tháp Giải Nhiệt Vuông TASHIN TSF 80RT Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA Đầu Phun Nhôm Tháp Giải Nhiệt Nước Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA

Tháp Giải Nhiệt Vuông TASHIN TSB 600 RT* 2Cell Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA

Tháp Giải Nhiệt Vuông TASHIN TSB 600RT Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA Tháp Giải Nhiệt Vuông TASHIN TSB Series Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA

Động Cơ Tháp Giải Nhiệt Nước Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA
Động cơ tháp giải nhiệt

Ống Chia Nước Tháp Giải Nhiệt Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA Hộp Số Tháp Giải Nhiệt Nước Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA Tấm Tản Nhiệt Vuông Cho Tháp Giải Nhiệt Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA

Cánh Quạt Tháp Giải Nhiệt Nước Phân Phối Chính Hãng Công Ty Trường Phát VINA
Cánh Quạt Tháp Giải Nhiệt

Tấm giải nhiệt
Tấm giải nhiệt nước
Tấm giải nhiệt
Tấm giải nhiệt ( Filling tháp giải nhiệt )
Tấm giải nhiệt PVC
Tấm giải nhiệt nước
Tháp giải nhiệt và các linh kiện tháp
Tháp giải nhiệt và các linh kiện tháp
Tấm tản nhiệt nước