Từ khóa: cấu tạo tháp / Linh kiện tháp giải nhiệt / Tháp giải nhiệt nước